Over Opticlick.nl

Opticlick.nl houdt zich sinds 2011 bezig met websites en webshops ontwikkeling, online marketing, zoekmachine optimalisatie (SEO) en zoekmachine adverteren (SEA). Onze medewerkers zijn stuk voor stuk professionals binnen hun vakgebied met jarenlange ervaring.

Wij willen de uitdaging aangaan om, samen met u, uw organisatie verder te laten ontwikkelen op gebied van internet en online marketing.

Waar staat Opticlick.nl voor?

Het beste resultaat behaalt u met een combinatie van SEA en SEO. De praktijk wijst uit dat uw conversies verbeteren indien u zowel in de organische zoekresultaten als in de advertentieruimte van Google te vinden bent. Onze SEO & SEA specialisten gebruiken de meest succesvolle zoektermen van uw Google Adwords-campagne om de vindbaarheid van website in de organische zoekresultaten te verbeteren. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.Samenwerken met Opticlick.nl?

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Natuurlijk kunt u ook ons een e-mail sturen.

Online partners

Wie goed wil zijn, moet zich concentreren op waar hij het beste in is. Daarom kiezen wij ervoor met gespecialiseerde online partners te werken. Zij tillen onze websites en online adverteren naar een hoger niveau. Samen staan we sterker, behalen we meer resultaat en beleven we extra plezier aan ons werk.